ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ, BSc
Αναγνωρισμένο Πτυχίο
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ,BSc
Αναγνωρισμένο Πτυχίο
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Αναγνωρισμένο Δίπλωμα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ