Διδακτικό προσωπικό Αισθητική Δίπλωμα

Ελπίδα
Μιχαήλ (PhD candidate) (Συνεργάτης καθηγήτρια)

Σύντομο βιογραφικό

 

Ιατρός Nίκος Σωτηρίου (Συνεργάτης καθηγητής)

Σύντομο βιογραφικό

 

Ιατρός Παναγιώτης Σιαφάκας (Συνεργάτης καθηγητής)

Σύντομο βιογραφικό

 

Oυρανία Ιωάννου (Συνεργάτης καθηγήτρια)

Σύντομο βιογραφικό

 

Mαριάννα Φλώρου

Σύντομο βιογραφικό

 

Μαρία Γαβαλά

Σύντομο βιογραφικό

Θεόδωρος Χριστοφίδης (Συνεργάτης καθηγητής)
Σύντομο βιογραφικό

 

 

Χριστιάνα
Γρηγορίου (Συνεργάτης καθηγήτρια)

Σύντομο βιογραφικό

Ελενα Λεωνίδου 

Σύντομο βιογραφικό

 

 

Επικοινωνία
Κοινωνικά Δίκτυα TLC
  • Facebook Page
  • Instagram
  • YouTube Channel
Πασικράτους  2-4 
Τηλ: 25 381095 / Φαξ: 25 383360
email: info@tlc.ac.cy 

  © 2015 The Limassol College