Δηλώσεις φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ Key Action1-Κινητικότητα για Σπουδές- ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018

 

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+, κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018, παρακαλούνται όπως υποβάλουν το σχετικό έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής. Οι αιτήσεις θα αφορούν φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν  ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ.

 

Mέχρι και τις 15 Ιουνίου 2017, για όσους ενδιαφέρονται να μετακινηθούν κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2017/2018

 

 

και μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2017 για όσους ενδιαφέρονται να μετακινηθούν κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018.

 

Διαδικασία Συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Erasmus+ Key Action1-Κινητικότητα για Σπουδές

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Ένας φοιτητής δικαιούται να συμμετέχει σε κινητικότητα για σπουδές μέχρι 12 μήνες σε κάθε ένα από τους 3 κύκλους σπουδών. Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό μπορεί να είναι μεταξύ 3 και 12 μηνών ενώ στην περίπτωση των τοποθετήσεων από 2 μέχρι 12 μήνες . Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές πλήρης φοίτησης  εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις 28 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+.  Οι πρωτοετείς φοιτητές εξαιρούνται συμμετοχής στις ανταλλαγές Erasmus για σπουδές.

 

Απαραίτητα έντυπα αφού επιλεγείτε για συμμετοχή είναι τα πιο κάτω, τα οποία προσκομίζονται εκ μέρους των φοιτητών στο γραφείο Κινητικότητας Erasmus:

 • Application Form –Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για συμμετοχή στο Erasmus+, που αφορά το Πανεπιστήμιο Φιλοξενίας που επιθυμείτε να επισκεφτείτε. Το Application Form βρίσκεται στο έντυπο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια ανά τμήμα

 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας- για την οποία μπορείτε να αιτηθείτε στο Γραφείο του Πολίτη προσκομίζοντας τη βεβαίωση φοίτησης σας στο TLC

 • Αντίτυπο Διαβατηρίου/Ταυτότητας

 • Αναλυτική Βαθμολογία της τρέχουσας ακαδημαϊκής επίδοση σας. Η Αναλυτική Βαθμολογία σας θα πρέπει να είναι μεταφρασμένη στα αγγλικά σε περίπτωση που το Φιλοξενών Πανεπιστήμιο δεν είναι ελληνόφωνο. 

 • Απόδειξη καλής γνώσης Αγγλικών (είτε με το αποδεικτικό γλώσσας IELTS, είτε IGCSE). Η απόδειξη καλής γνώσης Αγγλικών δεν αποτελεί απαραίτητο έντυπο για σπουδές στην Ελλάδα εκτός και αν το Πανεπιστήμιο Φιλοξενίας το ζητήσει.

 

Όσο αφορά τα μαθήματα τα οποία πρόκειται να παρακολουθήσετε στο Πανεπιστήμιο Φιλοξενίας θα επισυνάψετε υπογεγραμμένο το Έντυπο της Συμφωνίας Εκμάθησης-Learning Agreement (κατόπιν συνεννοήσεως σας με τον/την Συντονιστή/στρια Erasmus+ του τμήματος σας). Η συμφωνία εκμάθησης συνυπογράφεται από τον/την φοιτητή/τρια τον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus και τον Ιδρυματικό συντονιστή Erasmus+ πριν την αναχώρηση σας.Σημειώνεται ότι η συμφωνία εκμάθησης θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, κατάλληλα συμπληρωμένη σε όλα της τα πεδία και υπογραμμένη από τον Συντονιστή Erasmus του Τμήματος του φοιτητή και να συνοδεύεται από τις περιγραφές των μαθημάτων στο πανεπιστήμιο υποδοχής καθώς και τις πιστωτικές του μονάδες σε ECTS πριν παραδοθεί στο Γραφείο Κινητικότητας Erasmus. Σε περίπτωση αλλαγής των μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Φιλοξενίας κατά την διάρκεια των σπουδών ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα το γραφείο Erasmus+ ( τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά την έναρξη μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Φιλοξενίας) καθώς και τον/την ακαδημαϊκό συντονιστή/στρια.

 

Τα έντυπα, Application Form, Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας, Αντίτυπο Διαβατηρίου/Ταυτότητας, Αναλυτική Βαθμολογία της ακαδημαϊκής επίδοση σας, Απόδειξη καλής γνώσης Αγγλικών και Έντυπο της Συμφωνίας Εκμάθησης-Learning Agreement θα πρέπει σταλούν ΠΡΙΝ την χρονική περίοδο την οποία ορίζει το Φιλοξενών πανεπιστήμιο ως τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

 

Τα έντυπα αποστέλλονται πάντα  από το γραφείο κινητικότητας Erasmus του TLC και όχι εκ  μέρους των φοιτητών. Μετά την έγκριση της αίτησης των ενδιαφερόμενων φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής ο/η φοιτητής/τρια υπογράφει τη σχετική Σύμβαση για την καταβολή της χρηματοδότησης.

 

Χρηματοδότηση

 

Η καταβολή της χρηματοδότησης πραγματοποιείται σε 3 δόσεις σε προσωπικούς λογαριασμούς των φοιτητών τους οποίους κοινοποιούν πριν την αναχώρηση τους, στο Γραφείο Κινητικότητας (τα τραπεζικά έξοδα τα επιβαρύνεται ο φοιτητής). To 40% πριν την αναχώρηση, το άλλο 40% σε 50 μέρες και το τελικό 20% μετά την επιστροφή του/της και την υποβολή του final report. 

 

Αναφορικά με την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018 διευκρινίζεται ότι η χρηματοδότηση θα αφορά τα πιο κάτω ποσά:

Για χώρες που βρίσκονται κάτω από το Group 1 : Denmark, Ireland, France,Italy, Austria, Finland, Sweden, United Kingdom, Liechtenstein, Norway-750EUR per month                              

Για χώρες που βρίσκονται κάτω από το Group 2: Belgium,  Czech Republic, Germany,  Greece, Spain,   Croatia,Luxembourg,  Netherlands, Portugal,Slovenia, Iceland, Turkey-700 EUR permonth

 

Για χώρες που βρίσκονται κάτω από το Group 3:Bulgaria, Estonia, Latvia,Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Former Yugoslav Republicof Macedonia-650 EUR per month

 

Eπίσης θα δίνεται  χρηματική  βοήθεια σύμφωνα με τις πιο κάτω χιλιομετρικές αποστάσεις στα

ταξιδιωτικά έξοδα- αφού προσκομιστούν έγκαιρα τα απαραίτητα έντυπα ( εισιτήριο και απόδειξη

πληρωμής εισιτηρίου) και μόνο σε όσους φοιτητές έχει εγκριθεί η συμμετοχή.

 

Travel distances

 

Between 100 and 499 KM: 180 EUR

Between 500 and 1999 KM: 275 EUR

Between 2000 and 2999 KM: 360 EUR

Between 3000 and 3999 KM: 530 EUR

Between 4000 and 7999 KM: 820 EUR

8000 KMor more: 1100 EUR

Διευκρινίζεται ότι οι χιλιομετρικές αποστάσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τον Υπολογιστή

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Διαμονή:

Η εξεύρεση διαμονής στη χώρα του Πανεπιστημίου Υποδοχής είναι ευθύνη των φοιτητών. Τα πανεπιστήμια φιλοξενίας αποστέλλουν στους φοιτητές πληροφορίες για στέγαση. Αναλόγως της προσωπικής τους επιλογής, οι φοιτητές μπορούν να εγκατασταθούν είτε σε φοιτητικές εστίες είτε σε διαμερίσματα.  

 

Με την επιστροφή των φοιτητών στην Κύπρο

Όλα τα στοιχεία που αφορούν τη βαθμολογία και τις διδακτικές μονάδες κοινοποιούνται στο Γραφείο Κινητικότητας, για την αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων. Η βαθμολογία για τα μαθήματα που παρακολούθησαν οι φοιτητές στο εξωτερικό δεν υπολογίζεται στον τελικό βαθμό του πτυχίου τους. Για τα μαθήματα αυτά οι φοιτητές παίρνουν το βαθμό Pass or Fail. Η διαδικασία για την αναγνώριση των μαθημάτων της περιόδου κινητικότητας γίνεται  σε συνεργασία με το τμήμα και τη Φοιτητική Μέριμνα.

 

Ο φοιτητής υποχρεούται να υποβάλει στο Γραφείο Κινητικότητας με την επιστροφή του στην Κύπρο τα ακόλουθα έντυπα:

 •  Έντυπο Αναλυτικής Βαθμολογίας

 • Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής για την περίοδο σπουδών στο εξωτερικό συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το Ίδρυμα Υποδοχής

 • Έκθεση Σπουδών στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (συμπληρωμένη και υπογραμμένη από τον/την δικαιούχο)

 • Έντυπο Άφιξης-Αναχώρησης

 • Confidential Supervisor’s Report (συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον εποπτεύοντα καθηγητή του ιδρύματος υποδοχής)

 • Οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο Learning Agreement

 • Αντίγραφο αεροπορικού εισιτηρίου

 • Κάρτες επιβίβασης (Boarding passes)

 

Μπορώ να ακυρώσω την μετακίνηση:

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο φοιτητής αναγκαστεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ERASMUS+ τότε οφείλει να το δηλώσει αμέσως και να το αιτιολογήσει εγγράφως στο Γραφείο Κινητικότητας Erasmus. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ενημερώσει και τον Φορέα Υποδοχής. Εάν ο φοιτητής βρίσκεται στο εξωτερικό και έχει ήδη εισπράξει το ποσό της υποτροφίας, οφείλει να επιστρέψει άμεσα τα χρήματα μετά από συνεννόηση με το στο Γραφείο Κινητικότητας Erasmus του TLC.

Επικοινωνία
Κοινωνικά Δίκτυα TLC
 • Facebook Page
 • Instagram
 • YouTube Channel
Πασικράτους  2-4 
Τηλ: 25 381095 / Φαξ: 25 383360
email: info@tlc.ac.cy 

  © 2015 The Limassol College