Αισθητική: Δίπλωμα
 Αξιολογημένος Κλάδος Σπουδών

 

 

Η Σχολή προσφέρει τον κλάδο σπουδών Αισθητική (2 Έτη, συν ένα Προαιρετικό Προπαρασκευαστικό Έτος, Δίπλωμα).

- Το πρόγραμμα αυτό είναι αξιολογημένο – πιστοποιημένο και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο των Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων – Πιστοποιημένων Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 60 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2010.

 

Αναγνωρισμένος Τίτλος Σπουδών από:

- Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

- Το Σ.ΕΚ.Α.Π. (Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης) Κύπρου

 

Στόχος του κλάδου

 

Η άρτια κατάρτιση των φοιτητών στον τομέα της αισθητικής και η παροχή των εφοδίων που απαιτούνται για άμεση εργοδότηση και άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού με επιτυχία. Επιδίωξη μας είναι η υπευθυνότητα και ο επαγγελματισμός.

 

Διάρκεια σπουδών

 

Οι σπουδές διαρκούν 2 ακαδημαϊκά έτη.

 

Γλώσσα Διδασκαλίας

 

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

 

Τίτλος Σπουδών

 

Σε όσους συμπληρώνουν με επιτυχία το διετές πρόγραμμα σπουδών 120 ECTS Αισθητικής απονέμεται

α) Δίπλωμα στη Αισθητική

β) Δελτίο Ακαδημαϊκής Επίδοσης

γ) Europass Diploma Supplement

Και για τα 2 έτη φοίτησης δίδεται Κρατική Φοιτητική Χορηγία €2565-€3420 (για πολύτεκνους).

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Κλάδου Αισθητικής 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α΄Εξάμηνο

B΄Εξάμηνο

ΣΥΝΟΛΟ: 30 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ: 30 ECTS

Γ΄Εξάμηνο

ΣΥΝΟΛΟ: 30 ECTS

Δ΄Εξάμηνο

ΣΥΝΟΛΟ: 30 ECTS

Επικοινωνία
Κοινωνικά Δίκτυα TLC
  • Facebook Page
  • Instagram
  • YouTube Channel
Πασικράτους  2-4 
Τηλ: 25 381095 / Φαξ: 25 383360
email: info@tlc.ac.cy 

  © 2015 The Limassol College