Νέοι φοιτητές - Αιτήσεις εισδοχής

Παρακαλούμε όπως εκτυπώσετε την αίτηση εγγραφής και αφού την συμπληρώσετε να την παραδώσετε στη γραμματεία του The Limassol Collage, στην οδό 2 - 4 Πασικράτους, Λεμεσός. Εναλλακτικά μπορείτε να την αποστείλετε συμπληρωμένη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@tlc.ac.cy
Επικοινωνία
Κοινωνικά Δίκτυα TLC
  • Facebook Page
  • Instagram
  • YouTube Channel
Πασικράτους  2-4 
Τηλ: 25 381095 / Φαξ: 25 383360
email: info@tlc.ac.cy 

  © 2015 The Limassol College