Τι είναι το πρόγραμμα ERASMUS

Το πρόγραμμα Erasmus είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής της διάστασης. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενθάρρυνση της διακρατικής συνεργασίας ανάμεσα στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την προώθηση της κινητικότητας & ανταλλαγής των φοιτητών τους, του εκπαιδευτικού και διοικητικού τους προσωπικού. 

Σύμφωνα με πηγές της Ε.Ε κατά το 2009-2010, 32 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έλαβαν μέρος στο Πρόγραμμα. Τα 27 κράτη μέλη, οι τρεις χώρες του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) η Κροατία, η Τουρκία και από το 2011 και η Ελβετία. 

Το πρόγραμμα ERASMUS ξεκίνησε το 1987 και μέχρι σήμερα πέραν των 2,300,000 φοιτητών μοιραστήκαν την εμπειρία του να ζουν και να σπουδάζουν σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Σήμερα η κινητικότητα σπουδαστών παραμένει ψηλά στην πολιτική ατζέντα της Ε.Ε, αφού παρουσιάζεται στην στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 για ανάπτυξη και απασχολησιμότητα, παίζει κεντρικό ρόλο στις πρωτοβουλίες νέων ‘Youth on the Move’ -Νεολαία σε Κίνηση- και παραμένει σημαντικό κομμάτι της Διαδικασίας της Μπολόνιας για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης με στόχο μέχρι το 2020, το 20% των απόφοιτων των Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να εχουν περάσει μια περίοδο στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για τοποθέτηση.

Λαμβάνοντας τα πιο πάνω υπόψη στόχος του προγράμματος είναι μέχρι το τέλος του 2012-2013, 3,000.000 φοιτητές να εχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με τις ίδιες στατιστικές της Ε.Ε ανάμεσα στις πιο δραστήριες χώρες, στην αποστολή φοιτητών στο εξωτερικό είναι η Ισπανία , η Γαλλία η Γερμανία, η Ιταλία και η Πολωνία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ισπανία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός των φοιτητών, και ακολουθούν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ιταλία.

Επίσης, μελέτες δείχνουν ότι οι σπουδαστές που παρακολουθούν μέρος των σπουδών τους ή κατάρτιση εκτός της μητρικής τους χώρας ενισχύουν την απασχολησιμότητά τους και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εργαστούν στο εξωτερικό σε κάποια μεταγενέστερη περίοδο της ζωής τους http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/567&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=fr. Οι εργοδότες εκτιμούν τις δεξιότητες που αποκτούν, όπως την ικανότητα ομιλίας μιας ξένης γλώσσας, την προσαρμοστικότητα και τις διαπροσωπικές δεξιότητες.

Ποιος ήταν ο Έρασμος;

Ο Ντεζιντέριους Έρασμος Ροτεροντάμους (Desiderius Erasmus Roterodamus) γεννήθηκε το 1466 στο Ρότερνταμ και πέθανε στην Ελβετία το 1536. Ήταν διακεκριμένος Ολλανδός ανθρωπιστής και θεολόγος. Το όνομα Έρασμος είναι εξελληνισμένη μορφή του κανονικού του ονόματος που ήταν Desiderius. Ως κλασσικός λόγιος έγραψε σε «καθαρή» λατινική γλώσσα. Έμεινε στην ιστορία ως φιλόλογος, θεολόγος και μεγάλος ουμανιστής σε μία περίοδο όπου η ελεύθερη σκέψη και τα υποτυπώδη ανθρώπινα δικαιώματα μόλις άρχισαν να διαφαίνονται στον ορίζοντα. Σπούδασε στη Γαλλία, την Ιταλία και την Αγγλία. Διορίστηκε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το 1505 αναγορεύθηκε διδάκτωρ στο πανεπιστήμιο του Τορίνου.

Υπήρξε μέγας μαχητής της εγγραμματοσύνης (ικανότητας να διαβάζουμε, να βλέπουμε, να γράφουμε, να σχεδιάζουμε, να μιλάμε και να ακούμε με τρόπο που να μας επιτρέπει να επικοινωνούμε αποτελεσματικά και να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο) και της πνευματικής καλλιέργειας που στόχο είχε την πνευματική πρόοδο και την προσωπική βελτίωση. Το έργο του διαπνέεται από φιλειρηνισμό, ανθρώπινες αξίες, και την ενοποίηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Επικοινωνία
Κοινωνικά Δίκτυα TLC
  • Facebook Page
  • Instagram
  • YouTube Channel
Πασικράτους  2-4 
Τηλ: 25 381095 / Φαξ: 25 383360
email: info@tlc.ac.cy 

  © 2015 The Limassol College