Διδακτικό Προσωπικό Διαιτολογία και Διατροφή BSc

Δρ Άννα Παπαγεωργίου, Συντονίστρια Προγράμματος Σπουδών

Βιογραφικό

Δρ. Στέλλα Αντωνίου 
(Μόνιμη Καθηγήτρια)

Βιογραφικό

Δρ. Πέτρος Κοσμά (Συνεργάτης καθηγητής)

Βιογραφικό

 

Γεωργία Χατζημιχαήλ  (Μόνιμη Συνεργάτης)

Βιογραφικό

 

Ελένη Αγαθοκλέους (Συνεργάτης καθηγήτρια)
Βιογραφικό

 

Δρ. Κατερίνα Δράκου
(Συνεργάτης καθηγήτρια)
Βιογραφικό
Δρ. Κατερίνα Δράκου
Ιατρός Παναγιώτης Σιαφάκας (Μόνιμος 
Συνεργάτης)

Βιογραφικό

 

Oυρανία Ιωάννου (Μόνιμη Συνεργάτης)

Βιογραφικό

 

Θεόδωρος Χριστοφίδης (Συνεργάτης καθηγητής)

Βιογραφικό

 

 

Δάφνη Κλεόπα
Συνεργάτης καθηγήτρια)

Βιογραφικό

 

Δρ. Αναστασία Περίκκου
(Συνεργάτης καθηγήτρια)

Βιογραφικό

 

 

Ιατρός Νίκος Σωτηρίου (Συνεργάτης καθηγητής)
Βιογραφικό

 

Ελπίδα Μιχαήλ
(Συνεργάτης καθηγήτρια)
Βιογραφικό
Έλενα Χατζημπέη (Μόνιμη Συνεργάτης)

Βιογραφικό

 

 

Δρ Σουσάνα Παπαδοπούλου (Μόνιμη Συνεργάτης)
Βιογραφικό
Δρ. Βάσω Θεοφάνους (Συνεργάτης καθηγήτρια)
Βιογραφικό

 

Αρσένιος Τσελεγγίδης (Μόνιμος Συνεργάτης)
Βιογραφικό
Επικοινωνία
Κοινωνικά Δίκτυα TLC
  • Facebook Page
  • Instagram
  • YouTube Channel
Πασικράτους  2-4 
Τηλ: 25 381095 / Φαξ: 25 383360
email: info@tlc.ac.cy 

  © 2015 The Limassol College