Διαδικασίες εισδοχής φοιτητών

Για προπτυχιακούς φοιτητές

 

* Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής

* Απολυτήριο εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή ισοδύναμο προσόν

* Πιστοποιητικό γέννησης

* Ταυτότητα

* 2 φωτογραφίες

* Υπογραφή Συμβολαίου για τρόπο καταβολής διδάκτρων

* Προκαταβολή

 

 

Για μεταπτυχιακούς φοιτητές

 

* Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής

* Φωτοαντίγραφα πτυχίων από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολέγιο ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης

* Αναλυτική Βαθμολογία πτυχίων

* Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης

* Δύο (2) συστατικές επιστολές σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο

* Συνέντευξη με τους υποψηφίους

 

 

Μετεγγραφή Φοιτητών

 

Από έναν συναφή κλάδο της σχολής σε άλλο:

Μετεγγραφή από ένα συναφή κλάδο της Σχολής σε άλλο μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα φοίτησης με συμπλήρωση σχετικού εντύπου που υποβάλλεται στο Γραφείο Εγγραφών.

 

Από άλλα ιδρύματα στη Σχολή:

Μετεγγραφή από άλλα ιδρύματα στη Σχολή πραγματοποιείται εφόσον ικανοποιηθεί η Σχολή από τα πιο κάτω στοιχεία που θα προσκομίσει ο φοιτητής:

-Πιστοποιητικά σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και 120 (ECTS) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες

-Απαιτούμενες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) : 30 για κάθε εξάμηνο.

-Ισοτιμία τίτλων σπουδών και επιπέδων

-Εξετάσεις

-Άλλα έγγραφα

 

 

Μετεγγραφή από κλάδους Αισθητικής

 

Φοιτητής που αποφοιτά από διετή κλάδο σπουδών και θέλει να συνεχίσει σε τετραετή πρόγραμμα του ιδίου κλάδου σπουδών εκτός από τις απαραίτητες 120 Πιστωτικές μονάδες (ECTS) , πρέπει να συμπληρώσει και αριθμό μαθημάτων που θα κρίνει η Ακαδημαϊκή επιτροπή, τα οποία χρεώνονται επιπλέον από τα καθορισμένα δίδακτρα.

 

Μετά από απόφαση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής κάθε μεταγραφόμενος φοιτητής, πρέπει να καταθέτει στη σχολή επίσημη αναλυτική βαθμολογία, στην οποία αναγράφεται αναλυτική κατάσταση των πιστωτικών μονάδων που εξασφάλισε στην προηγούμενη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούσε.  Το επίπεδο στο οποίο τοποθετείται ο φοιτητής στα εκπαιδευτικά προγράμματα της σχολής θα είναι ανάλογο των πιστωτικών μονάδων που έχει συγκεντρώσει από την προηγούμενη σχολή.  

Παρακαλούμε όπως εκτυπώσετε την αίτηση εγγραφής και αφού την συμπληρώσετε να την παραδώσετε στη γραμματεία του The Limassol Collage, στην οδό 2 - 4 Πασικράτους, Λεμεσός. Εναλλακτικά μπορείτε να την αποστείλετε συμπληρωμένη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@tlc.ac.cy.
Επικοινωνία
Κοινωνικά Δίκτυα TLC
  • Facebook Page
  • Instagram
  • YouTube Channel
Πασικράτους  2-4 
Τηλ: 25 381095 / Φαξ: 25 383360
email: info@tlc.ac.cy 

  © 2015 The Limassol College