‘Δίπλωμα στη Δημοσιογραφία (2 έτη/120 ECTS Δίπλωμα)

Διδακτικό προσωπικό

Αυγερινός Χρυσοστόμου

 

Ουρανία Ιωάννου

 

Μαρία Κωνσταντίνου

 

Δημήτρης Μιχαλακάκος

 

Πέτρος Μελαϊσης

 

Γιώργος Μιχαήλ

 

Θεόδωρος Χριστοφίδης

 

Χρήστος Ζαβός

 

Επικοινωνία
Κοινωνικά Δίκτυα TLC
  • Facebook Page
  • Instagram
  • YouTube Channel
Πασικράτους  2-4 
Τηλ: 25 381095 / Φαξ: 25 383360
email: info@tlc.ac.cy 

  © 2015 The Limassol College