Άρθρο: "Erasmus +: Παροχή περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών για στήριξη των μελλοντικών γενιών της Ε.Ε.", Πηγή
Ενημερωτικό Δελτίο για την Κύπρο, πατήστε εδώ

Ανακοίνωση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ποσό 2,2 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα Erasmus+ το 2016, διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ

Επικοινωνία
Κοινωνικά Δίκτυα TLC
  • Facebook Page
  • Instagram
  • YouTube Channel
Πασικράτους  2-4 
Τηλ: 25 381095 / Φαξ: 25 383360
email: info@tlc.ac.cy 

  © 2015 The Limassol College