Ερευνητικό κέντρο

Σκοποί Ερευνητικού Κέντρου
 

I.H δραστηριοποίηση στο τομέα της έρευνας σε θέματα επιστήμης ,παιδείας κοινωνικά, οικονομικά και άλλα θέματα.

 

II.Η προαγωγή ερευνητικού έργου σε θέματα επιστήμης και παιδείας μεταξύ άλλων στον τομέα της άσκησης και διατροφής, αισθητικής , κοσμητολογίας , πληροφορίας και επικοινωνίας.

 

III.Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, διαλέξεων και συνεδρίων που να προάγουν τους σκοπούς της εταιρείας καθώς και την διοργάνωση εκδηλώσεων και επιστημονικών ημερίδων επί ζητημάτων σχετικών προς την παιδεία, τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την τεχνολογία, την επικοινωνία, την άσκηση, την διατροφή , την αισθητική, την κοσμητολογία, την πληροφορία, την επικοινωνία, την οικονομία, την επικαιρότητα ή επί συναφών θεμάτων.

 

IV.Τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα είτε από μόνη της, είτε σε συνεργασία είτε με άλλους φορείς , Εταιρείες, Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα.

 

V.Τη μελέτη, ανάλυση και διατύπωση προτάσεων επί ζητημάτων σχετικών προς παιδεία, τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την τεχνολογία, την επικοινωνία, την άσκηση, την διατροφή , την αισθητική, την κοσμητολογία, την πληροφορία, την επικοινωνία, την οικονομία, την επικαιρότητα ή επί συναφών θεμάτων.

 

VI.Τη μελέτη, ανάλυση και διατύπωση προτάσεων επί θεμάτων παιδείας, αθλητισμού, εκπαίδευσης, πολιτισμού, τεχνολογίας, επικοινωνίας, άσκησης, διατροφής, αισθητικής, κοσμητολογίας, πληροφορίας, επικοινωνίας, οικονομίας, επικαιρότητας ή επί συναφών θεμάτων.

 

VII.Τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, συζητήσεων, συγκεντρώσεων ή άλλων εκδηλώσεων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών και τη δημοσίευση κειμένων σχετικών προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

 

VIII.Τη συνεργασία με ιδρύματα και οργανώσεις και άλλες μη κερδοσκοπικές εταιρείες του εσωτερικού και του εξωτερικού, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρείας.

 

IX.Προετοιμασία και υποβολή ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση από Κυπριακά, Ευρωπαϊκά, Διεθνή ή άλλα προγράμματα και θεσμούς.

 

X.Την έκδοση μελετών ή ερευνών ή άλλου περιεχομένου που η Εταιρεία θα θεωρεί αναγκαία.

 

XI.Την λήψη αναγκαίων μέτρων ώστε να υπάρχει διάχυση των αποτελεσμάτων της συνολικής ερευνητικής, μελετητικής και άλλης δραστηριότητας στο ευρύ κοινό και γενικά σε όλους τους πολίτες.

 

XII.Η Έκδοση εκπαιδευτικών φυλλαδίων και άλλων εκδόσεων σχετικά με την λειτουργία της εταιρείας.

 

XIII.Η οργάνωση προαγωγή ή επιμέλεια ασκήσεων, εκθέσεων, προβολών, διαγωνισμών και άλλων εκδηλώσεων οι οποίες αποβλέπουν στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

 

 

 

Ανακοίνωση

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSI
TOY ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ THE LIMASSOL COLLEGE


Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World Health Organization) και το «The Limassol College Research Center», θα συνεργαστούν στο Ερευνητικό Πρόγραμμα της WHO EUROPEAN CHILDHOOD OBESITY SURVEILLANCE INITIATIVE (COSI).
Το ερευνητικό πρόγραμμα τρέχει από το 2005 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. H Κύπρος έχει εξασφαλίσει έγκριση να λάβει μέρος με το «Τhe Limassol College Research Center». Σ’ αυτό θα συμμετέχουν φοιτητές του μεταπτυχιακού κλάδου ‘Κλινική Διαιτολογία’ και τελειόφοιτοι φοιτητές του προπτυχιακού κλάδου ‘Διαιτολογία και Διατροφή’ του The Limassol College.
Το πρόγραμμα θα γίνει σε παγκόσμια βάση, για τα επόμενα 4 χρόνια.
Στόχος του προγράμματος είναι να διαπιστωθούν τα ποσοστά παχυσαρκίας στην Κύπρο και να συγκριθούν με τα αποτελέσματα όλων των άλλων χωρών, για μια συντονισμένη πολιτική στην αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

 

Επικοινωνία
Κοινωνικά Δίκτυα TLC
  • Facebook Page
  • Instagram
  • YouTube Channel
Πασικράτους  2-4 
Τηλ: 25 381095 / Φαξ: 25 383360
email: info@tlc.ac.cy 

  © 2015 The Limassol College