Φοιτητική Μέριμνα

Η Σχολή “The Limassol College” διαθέτει γραφείο φοιτητικής μέριμνας. Οι κυριότερες δραστηριότητες του γραφείου φοιτητικής  μέριμνας είναι:
1.    Καθοδήγηση και παροχή συμβουλών σχετικών με την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών
2.    Συζήτηση και προσπάθεια επίλυσης διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές σε συγκεκριμένα μαθήματα του κλάδου σπουδών
3.    Για τους οικονομικά ασθενέστερους σπουδαστές υπάρχει η δυνατότητα ευκολίας πληρωμής των δόσεων που οφείλουν
4.    Μέριμνα για την κατάρτιση των πινάκων αριστούχων που δικαιούνται υποτροφία σε συνεργασία με την Υπεύθυνη του Προγράμματος 
5.    Μέριμνα για τη συγκέντρωση των αιτήσεων για χορήγηση φοιτητικών δανείων
6.    Μέριμνα για την παρακολούθηση και προώθηση των διαδικασιών για την προμήθεια και τη διανομή των συγγραμμάτων και των σημειώσεων στους φοιτητές
7.    Ενημέρωση και προβολή ανακοινώσεων σχετικά με ψυχαγωγικές εκδηλώσεις της Σχολής, τις εκπαιδευτικές εκδρομές, τα σεμινάρια και τα διάφορα συνέδρια που αφορούν άμεσα τους φοιτητές.

Επικοινωνία
Κοινωνικά Δίκτυα TLC
  • Facebook Page
  • Instagram
  • YouTube Channel
Πασικράτους  2-4 
Τηλ: 25 381095 / Φαξ: 25 383360
email: info@tlc.ac.cy 

  © 2015 The Limassol College