Διδακτικό προσωπικό Μεταπτυχιακό ΤΠΕ

Δρ. Αθανασία Ράπτη
(Συνεργάτης καθηγήτρια)

Σύντομο βιογραφικό

 

Δρ. Αριστοτέλης Ράπτης (Συνεργάτης καθηγητής)

Σύντομο βιογραφικό

 

Δρ. Κόμης Βασίλειος (Συνεργάτης καθηγητής)

Σύντομο βιογραφικό

 

 

Δρ. Αρχοντούλα Μαντζαρίδου (Συνεργάτης καθηγήτρια)

Σύντομο βιογραφικό

 

Δρ. Βασίλειος Δαγδιλέλης (Συνεργάτης καθηγητής)

Σύντομο βιογραφικό

 

Eλενα Μακρίδου Χριστοφίδου (Συνεργάτης καθηγήτρια)

(Yποψήφια Διδάκτωρ)

Σύντομο βιογραφικό

 

 

 

Δρ.Χριστίνα Σολομωνίδου
(Συνεργάτης καθηγήτρια)

Σύντομο βιογραφικό

 

Επικοινωνία
Κοινωνικά Δίκτυα TLC
  • Facebook Page
  • Instagram
  • YouTube Channel
Πασικράτους  2-4 
Τηλ: 25 381095 / Φαξ: 25 383360
email: info@tlc.ac.cy 

  © 2015 The Limassol College