Γενικές Πληροφορίες: 


Για να μπορείς να συμμετέχεις στο Πρόγραμμα θα πρέπει να είσαι εγγεγραμμένος φοιτητής πλήρους φοίτησης στο Τhe Limassol College είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό.

 

 • Να έχεις συμπληρώσει το πρώτο έτος σπουδών.

 • Πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές εξαιρούνται συμμετοχής στις ανταλλαγές Erasmus+ για σπουδές, εκτός στην περίπτωση τοποθέτησης τους – Erasmus+ Placement -κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή με το πέρας του πρώτου χρόνου σπουδών τους.

 • Να είσαι πολίτης μιας των εμπλεκομένων χωρών του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης , δηλαδή των χωρών μελών της Ε.Ε και Ε.Ο.Χ και των υπό ένταξη χωρών, ή να είναι αναγνωρισμένο επίσημα ότι είσαι πρόσφυγας ή άπατρις ή μόνιμος κάτοικος σε μια από αυτές τις χώρες.

 • Να έχεις υποβάλει έγκαιρα την ηλεκτρονική σου αίτηση.

 • Η ακαδημαϊκή σου επίδοση, να ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής που θέτει το τμήμα σου.

 • Θα πρέπει να υπάρχει υπογεγραμμένη Διμερής Συμφωνία με το πανεπιστήμιο που σε ενδιαφέρει στο αντικείμενο σπουδών σου σε περίπτωση κινητικότητας για σπουδές, όπως και υπογεγραμμένη Συμφωνία Εκμάθησης πριν την αναχώρηση σου.

 • Σε περίπτωση Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να υπάρξει υπογεγραμμένη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης –Training Agreement and Quality commitment –συνυπογεγραμμένη εκ μέρους του φοιτητή, του Οργανισμού/Πανεπιστημίου Φιλοξενίας και του Ακαδημαϊκού και Ιδρυματικού Συντονιστή Erasmus+ του The Limassol College πριν την αναχώρηση σου.

 • Η περίοδος σπουδών ή πρακτικής άσκησης σου θα πρέπει να έχει διάρκεια το λιγότερο 3 και το περισσότερο 12 μήνες.

 • Κάθε φοιτητής μπορεί να λάβει μέχρι και 2 υποτροφίες Erasmus+ σε όλη τη διάρκεια φοίτησης του. Μια υποτροφία για σπουδές και μια για Πρακτική άσκηση.

 • Οποιεσδήποτε άλλες υποτροφίες έχουν εξασφαλίσει οι συμμετέχοντες φοιτητές δεν θα επηρεασθούν από τυχόν συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Erasmus.

 

Κριτήρια TLC

Ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus+ από την συντονίστρια ERASMUS+ στους φοιτητές κατά τμήμα και μέσω της ιστοσελίδας

 

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την υποβάλλουν στον Υπεύθυνο του Τμήματος

 

Ο Υπεύθυνος εξετάζει την αναλυτική βαθμολογία η οποία τουλάχιστον πρέπει να έχει μέσο όρο 70 του προηγουμένου εξαμήνου, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών αν χρειάζονται, εγγεγραμμένος στο εξάμηνο

 

Οι υπεύθυνοι τμήματος μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων τις διαβιβάζουν στο Γραφείο Erasmus.

 

Τριμελής επιτροπή από τον Υπεύθυνο Erasmus , τον Υπεύθυνο του Τμήματος και ένα καθηγητή καλεί τους αιτηθέντες σε συνέντευξη.

 

Μετά την αξιολόγηση της συνέντευξης ανακοινώνονται οι επιλεγέντες.

 

Οι φοιτητές που επιλέγονται προβαίνουν στη συμπλήρωση αιτήσεων όπως:

Α) Student application  του Ιδρύματος που θα τους φιλοξενήσει

Β) Learning agreement – To Learning Agreement συμπληρώνεται με τη βοήθεια των υπευθύνων των τμημάτων ώστε να γίνεται σωστή αντιστοιχία μαθημάτων.

Γ) Αίτηση για εγγραφή στα μαθήματα γλώσσας αν χρειάζεται

Δ) Πιστοποιητικό συναίνεσης από τον κηδεμόνα τους

 

Το γραφείο Erasmus+ αναλαμβάνει την αποστολή των εγγράφων

                a) Student application

                b) Learning agreement

                c) Transcript of records

                d) Confirmation of the selected student

 

To Εrasmus+ office ενημερώνει τους φοιτητές για το Grant Agreement , το Eu Health Card και όλα τα άλλα έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν πριν την μετακίνηση στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους και μετά την επιστροφή τους.

 

Ερωτήσεις/Απαντήσεις

 

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό θα μου αναγνωριστεί;
Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό είναι ένα ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου σου. Αναγνωρίζεται πλήρως σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο The Limassol College. Το κυριότερο, τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν οι φοιτητές στο ίδρυμα του εξωτερικού θα πιστωθούν ως επιτυχία ή αποτυχία (pass or fail) και όχι με βαθμό, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται ο γενικός βαθμός τους. 

 

Πριν την αναχώρηση των φοιτητών, το έντυπο Συμφωνία Εκμάθησης-Learning Agreement υπογράφεται, από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus του εκάστοτε τμήματος, τον φοιτητή καθώς και τον Ιδρυματικό Συντονιστή Erasmus του The Limassol College διασφαλίζοντας έτσι την αναγνώριση των σπουδών κατά την επιστροφή. Όλες οι δραστηριότητες που αναφέρονται στη Συμφωνία Σπουδών-υπογράφονται και συμφωνούνται πριν από την κινητικότητα, εξ ονόματος του μαθητή, του πανεπιστημίου φιλοξενίας και του πανεπιστημίου αποστολής. 

 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αλλαγής μαθημάτων μετά την άφιξη των φοιτητών στο εξωτερικό, οι φοιτητές υποχρεούνται να κοινοποιήσουν τις όποιες αλλαγές τους στον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus του Τμήματος τους , και στο λειτουργό του Προγράμματος ώστε να τύχουν της σωστής καθοδήγησης και να σημειώσουν τις όποιες αλλαγές στο επίσημο έντυπο αλλαγών- Learning Agreement Changes part- που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Εκμάθησης. Το CUT εφαρμόζει το πιστωτικό σύστημα ECTS σε όλα τα προγράμματα του. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου στο εξωτερικό, οι πιστωτικές μονάδες που αποκτούνται στο ίδρυμα υποδοχής με επιτυχία, και αναφέρονται στο έντυπο της Συμφωνίας Εκμάθησης αναγνωρίζονται και προσμετρούνται. Με την παραλαβή του πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας Transcript of records/ Training certificate από το Πανεπιστήμιο ή Οργανισμό Φιλοξενίας οι πιστωτικές μονάδες που έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή, στην οποία το μάθημα παρακολούθησης στο ΑΕΙ φιλοξενίας αναγράφεται στην εθνική του γλώσσα καθώς και στα αγγλικά. Η περίοδος κινητικότητας είτε για σπουδές ή τοποθέτηση εμφανίζεται και στο παράρτημα Διπλώματος, Diploma Supplement το οποίο εκδίδεται αυτόματα, δωρεάν στην αγγλική γλώσσα . 
 

Θα έχω χρηματοδότηση για συμμετοχή στο ERASMUS+;

Ναι. Το ύψος της μηνιαίας επιχορήγησης σου, είναι ανάλογο του κόστους ζωής της χώρας προορισμού με βάση υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (όσο αφορά την διαμονή σου είναι υποχρέωση του Πανεπιστημίου υποδοχής να την διευθετήσει και να υποδείξει χώρο). 


Είναι δική σου όμως υποχρέωση τα έξοδα διαμονής και διατροφής από το ποσό της χρηματοδότησης που πρόκειται να σου χορηγηθεί. Εάν η γλώσσα της χώρας προορισμού είναι μία από τις λιγότερο ομιλούμενες και διδασκόμενες στην Ευρώπη, μπορεί να επιχορηγηθείς και για την παρακολούθηση εντατικών μαθημάτων γλώσσας EILC, πριν την έναρξη των κανονικών μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο υποδοχής. To ύψος της μηνιαίας επιχορήγησης αλλάζει κάθε ακαδημαϊκή χρονιά σύμφωνα με οδηγίες του Εθνικού Φορέα.

Πρέπει να πληρώνω δίδακτρα στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού;
Όχι. Απαλλάσσεσαι από την καταβολή διδάκτρων ή τελών στο πανεπιστήμιο υποδοχής για την εγγραφή, τις εξετάσεις και την πρόσβαση σου στα εργαστήρια και στη βιβλιοθήκη. Μολαταύτα, μπορεί να ζητηθούν μικρά ποσά που ζητούνται από όλους τους φοιτητές Erasmus+ (π.χ. ασφάλιση, συνδρομή για φοιτητικές ενώσεις, φωτοτυπίες κλπ.)  Τα δίδακτρα σου στο TLC πληρώνονται κανονικά.

Σε τι θα με ωφελήσει το ERASMUS+;
Το Πρόγραμμα Erasmus σου προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία:

 • Να ζήσεις στην Ευρώπη και να κάνεις νέους φίλους

 • Να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου

 • Να εφοδιαστείς με μια μοναδική διεθνή εμπειρία.

 • Να γνωρίσεις διαφορετικούς πολιτισμούς και την κουλτούρα ξένων χωρών.

 • Να γνωρίσεις το εκπαιδευτικό σύστημα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Να γνωρίσεις και να βελτιώσεις μια ξένη γλώσσα

 • Να ανοίξεις δρόμους για τη συνέχεια των σπουδών σου σε μεταπτυχιακό, διδακτορικό επίπεδο

 • Να εμπλουτίσεις το βιογραφικό σου σημείωμα και τις προοπτικές εργοδότησης

 

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσω οποιοδήποτε πρόβλημα τι κάνω;
Προσδιόρισε το πρόβλημα σου σαφώς και έλεγξε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου με βάση το χάρτη φοιτητή Erasmus+, επικοινώνησε με τον ακαδημαϊκό συντονιστή του Τμήματος σου και την λειτουργό του Προγράμματος. Εάν εξακολουθείς να μην είσαι ικανοποιημένος/η, επικοινώνησε με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού κυρία Ρούλα Κυρίλλου Ιωαννίδου (rkyrillou@llp.org.cy)

Επικοινωνία
Κοινωνικά Δίκτυα TLC
 • Facebook Page
 • Instagram
 • YouTube Channel
Πασικράτους  2-4 
Τηλ: 25 381095 / Φαξ: 25 383360
email: info@tlc.ac.cy 

  © 2015 The Limassol College