Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών

 

‘Δίπλωμα στη Δημοσιογραφία (2 έτη/120 ECTS Δίπλωμα)

Σεπτέμβριος 13, 2018

‘Δίπλωμα στη Δημοσιογραφία (2 έτη/120 ECTS Δίπλωμα)

Αξιολογημένος Κλάδος Σπουδών από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (Δ.Ι.Π.Α.Ε.)

Διαιτολογία & Διατροφή BSc: (4 Έτη, Πτυχίο) Αξιολογημένος Κλάδος Σπουδών

Φεβρουάριος 16, 2015

 

Η Σχολή προσφέρει τον κλάδο σπουδών Διαιτολογία και Διατροφή (4 Έτη, Πτυχίο).

Το πρόγραμμα αυτό είναι αξιολογημένο – πιστοποιημένο και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο των Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων – Πιστοποιημένων Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 60 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2010.

Αισθητική και Κοσμητολογία BSc: (4 Έτη, Πτυχίο) Αξιολογημένος Κλάδος Σπουδών

Φεβρουάριος 16, 2015

 

Η Σχολή προσφέρει τον κλάδο σπουδών Αισθητική και Κοσμητολογία (4 Έτη, Πτυχίο).

 

Το πρόγραμμα αυτό είναι αξιολογημένο – πιστοποιημένο και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο των Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων – Πιστοποιημένων Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 60 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2010.

Αισθητική: Δίπλωμα Αξιολογημένος Κλάδος Σπουδών

Φεβρουάριος 16, 2015

 

Η Σχολή προσφέρει τον κλάδο σπουδών Αισθητική (2 Έτη, συν ένα Προαιρετικό Προπαρασκευαστικό Έτος, Δίπλωμα).

- Το πρόγραμμα αυτό είναι αξιολογημένο – πιστοποιημένο και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο των Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων – Πιστοποιημένων Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 60 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2010

Please reload

Επικοινωνία
Κοινωνικά Δίκτυα TLC
  • Facebook Page
  • Instagram
  • YouTube Channel
Πασικράτους  2-4 
Τηλ: 25 381095 / Φαξ: 25 383360
email: info@tlc.ac.cy 

  © 2015 The Limassol College

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ