Η Σχολή

Η Σχολή ιδρύθηκε το 1986 με την επωνυμία «Rea School of Beauty». Από το 1991 είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Από τον Ιανουάριο 2012 έχει μετονoμαστεί σε “The Limassol College – Τ.L.C”
 

Η Σχολή στεγάζεται στην οδό Πασικράτους αριθμός 2-4, κοντά σε άλλες δημόσιες σχολές, όπως είναι το Λύκειο Απ. Πέτρου και Παύλου. Διαθέτει νέες πλήρως εξοπλισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις.
 

 

Η Σχολή προσφέρει τους κλάδους:
 

1)Διαιτολογία και Διατροφή, 4 έτη πτυχίο
 

2)Αισθητική και Κοσμητολογία, 4 έτη πτυχίο
 

3)Αισθητική, 2 έτη δίπλωμα
 

4) Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, 12μήνες Μεταπτυχιακό
 


 

Η Σχολή λειτουργεί τμήμα Επαγγελματικής Αποκατάστασης για εύρεση εργασίας των αποφοίτων μετά το πέρας των σπουδών τους.

 

 

 

ERASMUS+

 

Η Σχολή, με σκοπό να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών στο εξωτερικό, αποτιμώντας και/ή μεταφέροντας την εργασία του συμμετέχοντος φοιτητή, έχει υιοθετήσει το πρόγραμμα ECTS (European Credit Transfer System), το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS.

 

Στο “The Limassol College” λειτουργεί Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με στόχο την προώθηση των προγραμμάτων διακίνησης, έρευνας και συνεργασίας του ακαδημαϊκού προσωπικού και των φοιτητών με άλλα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω του ERASMUS+.  Η Σχολή έχει πάρει το Erasmus Charter for Higher Education (CYLIMASSO03) για όλη την περίοδο του προγράμματος Erasmus+ 2014-2020.

 

 

 

 

Ερευνητικό Κέντρο

 

Η Σχολή έχει ιδρύσει Ερευνητικό Κέντρο – The Limassol College T.L.C. Research Center (μη κερδοσκοπική εταιρεία) της οποίας κύριος στόχος θα είναι η προώθηση ερευνητικού έργου σε θέματα Διαιτολογίας και Διατροφής, Αισθητικής και Κοσμητολογίας, επιστήμης, παιδείας, υγείας, νέων τεχνολογιών, πληροφορίας, επικοινωνίας και άλλων συναφών θεμάτων.

 

 

 

 

Ιδιοκτήτης της Σχολής

 

Ιδιοκτήτης της Σχολής είναι η εταιρεία Rea College Limassol Ltd..

 

Διευθύντρια και κατά νόμο υπεύθυνη της σχολής είναι η κ. Ρέα Αντωνιάδου Αριστείδου.

 

Επικοινωνία
Κοινωνικά Δίκτυα TLC
  • Facebook Page
  • Instagram
  • YouTube Channel
Πασικράτους  2-4 
Τηλ: 25 381095 / Φαξ: 25 383360
email: info@tlc.ac.cy 

  © 2015 The Limassol College

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ