Σύνθεση του Συμβουλίου της Σχολής και Επιτροπές

Το συμβούλιο της Σχόλης αποτελείται από:

Σύνθεση του Συμβουλίου της Σχολής

1.Ρέα Αριστείδου - Διευθύντρια 
2.Χριστιάνα Αριστείδου – Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
3.Δρ. Αντώνης Αριστείδου - Επιστημονικός Συνεργάτης 
4.Δρ. Μαρία Χασαπίδου – Προσωπικό
5.Ελίζα Μαρκίδου – Προσωπικό 
6.Ρία Μορίδου – Προσωπικό 
7.Σούλα Ζαβού – Ακαδημαϊκός Συνεργάτης
8.2 Μέλη του Φοιτητικού Συμβουλίου 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας

1.Ρέα Αριστείδου – Διευθύντρια - Πρόεδρος    
2.Χριστιάνα Αριστείδου - Αναπληρώτρια Διευθύντρια    
3.Δρ. Μαρία Χασαπίδου – Διδακτικό προσωπικό
4.Δρ. Νίκος Μουσουλίδης -– Διδακτικό προσωπικό    
5.Δρ. Στέλλα Αντωνίου – Διδακτικό προσωπικό
6.Ρία Μορίδου – Διοικητικό προσωπικό
7.Ιωάννα Χαμπιαούρη – Προπτυχιακή φοιτήτρια    
8.Ρένος Μεσαρίτης – Προπτυχιακός φοιτητής    
9.Σούλα Ζαβού 

Ακαδημαϊκή Επιτροπή

1. Χριστιάνα Αριστείδου - Αναπληρώτρια Διευθύντρια - Πρόεδρος
2. Δρ. Άννα Παπαγεωργίου - Υπεύθυνη προγράμματος σπουδών Διαιτολογίας και Διατροφής
3. Δρ. Στέλλα Αντωνίου - Υπεύθυνη προγράμματος σπουδών Διαιτολογίας και Διατροφής
4. Άντρεα Τσιαννή - Υπεύθυνη προγράμματος σπουδών Αισθητικής
5. Μαρία Γαβαλά – Υπεύθυνη προγράμματος σπουδών Αισθητικής
6. Δρ. Αριστοτέλης Ράπτης - Υπεύθυνος Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΤΠΕ
7. Δρ. Mαρία Χασαπίδου - Υπεύθυνη Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Κλινικής Διαιτολογίας
8. Ντία Κωνσταντίνου - Ακαδημαϊκή Γραμματέας
9. Ένα μέλος του φοιτητικού συμβουλίου

Διοικητική Επιτροπή

1.Ρέα Αριστείδου – Διευθύντρια - Πρόεδρος 
2.Χριστιάνα Αριστείδου – Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
3.Ρία Μορίδου - Διοικητική Λειτουργός
4.Ένα μέλος του Φοιτητικού Συμβουλίου 

Πειθαρχική Επιτροπή

1. Ρία Μορίδου – Διοικητική Λειτουργός - Πρόεδρος
2.  Χριστιάνα Αριστείδου – Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
3. Ο Υπεύθυνος του προγράμματος σπουδών, από τον οποίο προέρχεται ο φοιτητής που έχει περιπέσει σε σοβαρό παράπτωμα . 
4. Ένα μέλος του Φοιτητικού Συμβουλίου
 

Επικοινωνία
Κοινωνικά Δίκτυα TLC
  • Facebook Page
  • Instagram
  • YouTube Channel
Πασικράτους  2-4 
Τηλ: 25 381095 / Φαξ: 25 383360
email: info@tlc.ac.cy 

  © 2015 The Limassol College

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ